Blog2Blog Maak je eigen Blog2Blog | Gratis je eigen blog c.q weblog op internet
Poldermoslim z'n kijk op de wereld
Poldermoslim z'n kijk op de wereld

Description
My Links

Home
My Profile
Weblog Archives
Friends

Wilders slaat wild om zich heen

"Als moslims in Nederland willen blijven, moeten ze de helft uit de Koran scheuren en weggooien", aldus Geertje Wilders.

Net wanneer je denkt dat Wilders, of welke Islamofoob ook, de meest belachelijke, op lucht gebaseerde haat-one-liner al heeft geroduceerd, verrast deze man toch weer met een doordachte haat-propaganda actie. Een lange tijd nam ik deze man niet serieus. Hij gebruikt de onrust die bestaat over moslims en de islam in het algemeen voor electoraal gewin. Logisch...de man is een politicus, dus die doet wat een politicus moet doen.

In tegenstelling tot waaraan vele mede-moslims zich ergeren (zijn kruistocht tegen de islam zonder inhoudelijk in te gaan op de dingen die hij zo hard bekritiseerd), vind ik het vreemd dat hij de moslims bijvoorbeeld anti-semieten noemt. Even denken...een anti-semiet is iemand die zich rasistisch uitlaat over de Semieten oftewel joden. Ok, het is dus een verkapte woord voor discriminatie, alleen dan speciaal toegesneden voor de Joden. Wilders vindt moslims dus rasisten, dat is wat hij zegt. Nou zijn joden aanhangers van het joodse geloof. Een godsdienst dus. Zoals moslims, christenen, boedhisten enz. Nu vraag ik mij af...zou Wilders zichzelf een anti-semiet noemen als hij zo tekeer zou gaan tegen de joden zoals hij tekeer gaat tegen de moslims? Dat soort dingen...dat zijn dan de dingen die mij opvallen.

Dat selectieve in het hele islam-debat. Mensen realiseren zich niet dat dat juist zo pijn doet. Dat dat juist ervoor zorgt dat de "normale" moslim, die gewoon iedere dag wakker wordt, zijn broodjes smeert, met de auto, fiets, trein of wat dan ook naar zijn werk gaat, en weer thuis komt, met zijn kindjes speelt, de tuin gaat harken of wat dan ook...dat die moslim zich ook steeds meer gaat keren TEGEN de samenleving. Hij herkent zich niet in de beschrijving die bijvoorbeeld een Wilders geeft over de islam. Het neemt niet weg, ik ben de eerste die het toegeeft, dat er veel zaken zijn onder moslims die niet goed te praten zijn. Heel veel voorbeelden te noemen...zoals het uithuwelijken. Maar ja, ik zei net al...onder de MOSLIMS...dus niet de Islam zelf. Je kunt de auto niet de schuld geven als de chauffeur slecht is. Want de islam verbiedt het uithuwelijken van meisjes. Het is puur een cultuur iets. En zo zijn er nog veel andere zaken die puur een cultuurgoed zijn, maar die wel als islamitisch gezien worden, terwijl dat niet het geval is. Dus hoe vreemd het ook lijkt voor sommigen, DE oplossing om problemen weg te nemen binnen de islamitische gemeenschap in Nederland, is om deze gemeenschap te vragen zich meer te verdiepen in de islam.

Wat mensen ook niet weten is dat de islam een soort nieuwe versie is van het jodendom en het christendom. Alle profeten, van Adam tot Mozes, van Jezus tot Abraham, van Jacob tot Isaac...kortom alle profeten die deze religies belangrijk vinden, vinden moslims net zo belangrijk. En de inhoud van de bovengenoemde religies verschillen op slechts enkele cruciale punten...vele verhalen en regels zijn soms presies hetzelfde. Vreemd eigenlijk, dat men alleen de islam zo verwerpelijk vind. Mensen zeggen niet voor niets dat het een religie is van vrede, verdraagzaamheid, liefde en opofferingsgezindheid. Het meerendeel van de moslims ervaart het zo, dus waarom zou het dan niet zo kunnen zijn? Zeker, de islam geeft je een bepaalde vrijheid van handelen wanneer je je bedreigd voelt. Maar we worden niet bedreigd, want we mogen ons religie vrijelijk praktiseren, dus dan is meteen al het geweld verboden. Want islam preekt verdraagzaamheid. En islam is voor het respecteren van andere godsdiensten...want er is een hele koran-vers die hierover gaat. Ook zoiets...dat wordt dan nooit geciteerd, terwijl je wel heel vaak hoort: islam is niet tolerant ten opzichte van andere religies...maar ook dat soort losse flodders worden nooit gestaafd met feiten. Joden en christenen worden in de Koran genoemd als "mensen van het boek", tot op zekere hoogte dus geloofsgenoten.

Ik zal eindigen met een stukje uit de koran...wat aantoont dat er wel degelijk een tolerantie is jegens anders-gelovigen.

Vers 109: Zeg:"O, ongelovigen!" Ik aanbidt niet wat jullie aanbidden. Noch zullen jullie aanbidden wat ik aanbid. En ik zal niet aanbidden wat jullie aanbidden. Noch zullen jullie aanbidden wat ik aanbid. Daarom voor jullie, jullie godsdienst, en voor mij, mijn godsdienst.

Zakaria

Posted: 01:28, 28/2/2007
Comments (1) | Add Comment | Link

De mens wilt niet leren van zijn fouten

In de duizenden jaren dat de mensheid bestaat, is er 1 ding wat hetzelfde is gebleven. De drang van de mens om macht en rijkdom te krijgen, en deze op zijn minst te consolideren, maar het liefst uit te breiden. Daarvoor verzonnen deze rijke machthebbers leugens van allerlei soorten en maten. Laten we het recent houden. We hebben het feodale systeem gehad, waarin de rijksten tot een hogere soort mensheid behoorden, oftewel de adel. Ze zouden zelfs een andere kleur bloed hebben: blauw. De rijken konden door dit systeem rijker worden, en de armen kregen hierdoor geen schijn van kans om hoger op te komen. Je geboorte bepaalde dus in grote mate je toekomst. Dat is gelukkig achterhaald. (hoewel je hier en daar nog een verdwaalde hertog, baron of koning tegen komt).

We hebben ook gezien wat het communisme inhield. Mooie verhalen en theorieen waarin Marx de mens wilden doen geloven dat er een systeem kon bestaan waarin iedereen, ongeacht hun functie in de samenleving, gelijk zou zijn. Een mooi streven, maar de praktijk leerde anders. Weer waren het de rijken die rijker konden worden, en de armen die armer werden.

En dan het kapitalisme. De formule bij uitstek om iedereen een gelijke kans te gunnen. De vrije markt, vraag en aanbod, libertarisme, vrijheid, materialisme, welvaart...dit wilt toch iedereen? Hoe komt het dan dat ook in dit systeem de rijksten steeds rijker, en de armen steeds armer worden. Sterker nog...de verschillen zijn tegenwoordig, op internationaal niveau, groter dan ooit.
Hoe komt het dat deze zogenaamde eerlijke, vrije systeem steeds meer oorlogen tegelijk veroorzaakt? Wie nu nog niet doorheeft dat de oorlog in Afghanistan en Irak puur een zakelijke oorlog is, wilt de waarheid niet onderkennen. Van al die schurken in de wereld, worden net die paar gekozen die over een groot olie-reserve beschikken, of een strategisch sterke positie hebben om controle uit te oefenen op dit olierijk gebied (Midden-Oosten). Zeker nu de komende 50 jaar olie de sleutel is voor een sterke economie en macht.

Hoe komt het dat meneer kapitalisme himself (Bill Gates) meer geld heeft dan 50% van de bevolking op deze aarde? Laat dit even op je inwerken...1 persoon, 1 individu heeft meer geld dan de helft van de wereld, die moet rondkomen van ongeveer een dollar per dag.
Hoe komt het dat slechts een groep van 15% van de wereldbevolking, 85% bezit van deze aardbol?
Dit zijn enkele voorbeelden van de vele excessen. Ik wil niet een systeem aanvallen of iets dergelijks, maar ik zie wel dat de mens in al die duizenden jaren niets leert van het verleden. De mens is nu eenmaal verzot op macht en rijkdom. Dat is een nare trekje, maar opzich te begrijpen als je ervan uitgaat dat de mens nu eenmaal een egoistische wezen is. Het nadeel is alleen wel dat we steeds meer een systeem aanhangen dat ervoor zorgt dat de excessen groter worden, in plaats van dat we de problemen op wereld-niveau op basis van solidariteit proberen op te lossen. Ik haal de cijfers nog maar eens aan: 15% van de mensen in deze wereld bezitten 85%! En aangezien wij hier in Nederland in een land wonen dat behoort tot 1 van de rijkere landen, moeten we ons zeker aangesproken voelen. Ik denk dat je terecht de vraag kunt stellen of wij wel WILLEN leren van het verleden. In grote lijnen blijft alles hetzelfde. Alleen de kennis wordt groter en daarmee de mogelijkheden om macht en geld te veroveren. Hoe zullen de mensen over 200 jaar over ons praten? De Tweede wereldoorlog is net geweest, of we gaan weer schietgraag de wereld over. De Tweede wereldoorlog is net voorbij of we sluiten categorisch mensen uit (moslims). Inderdaad...telkens wanneer we als mens een stap vooruit zetten in technologische intwikkeling, beschaving enz. moet er ook een stap achteruit gemaakt worden. Helaas is dit inheret gebleken.

Zakaria

Posted: 01:24, 28/2/2007
Comments (0) | Add Comment | Link